Er det

Hei! Mitt navn er Trygge Trygve, og jeg har et formål:
Ivareta sikkerheten til våre gjester og leietakere.

--

6. november ble det presentert nye restriksjoner om sosial nedstenging i Oslo. På bakgrunn av dette ser vi oss nødt til å midlertidig stenge dørene på alle våre steder, fra og med mandag 9. november. Dette gjøres med et tungt hjerte, men vi følger selvfølgelig myndighetenes retningslinjer og håper at disse tiltakene vil føre til lavere smitte. Men, selv om vi stenger akkurat nå så er det fortsatt mulig å planlegge våren – enten det er kick-off, forsinket julebord eller strategisamling. Vi håper så mange som mulig fortsatt ønsker å planlegge slike arrangementer hos oss, og vi kommer selvfølgelig til å tilrettelegge for løpende dialog og gode løsninger dersom det kommer nye restriksjoner utover våren også!

--

26.oktober ble det innført nye retningslinjer for ferdsel på våre utesteder.

 • Alle gjester er pliktig til å bruke munnbind ved ankomst og ved ferdsel inne på lokalet. Dette inkluderer bruk av munnbind når man henter drikke og benytter toalettene.
 • Når gjesten har funnet sin sitteplass er det tillatt å ta av munnbindet.

Vi slipper ikke inn nye gjester etter kl 22.

Brudd på smitteverntiltak resulterer i utkastelse.

Alle våre plasser har FASTE SITTEPLASSER hvor du trygt kan nyte god mat og/eller drikke.

--

Den 12.mars stengte Norge ned, noe som resulterte i at alle våre steder holdt stengt i flere måneder. Det faktum at vi kunne åpne igjen betydde mye for oss. Ikke bare er vår visjon at vi skal skape gode opplevelser for våre gjester, men dette er også vårt levebrød. Samtidig tar vi denne utfordringen på ramme alvor, og vi skal ikke være en arena der Covid-19 kan spre seg. Mitt mål er at alle skal føle seg trygge når de besøker våre steder, og for å få til dette har det blitt gjennomført en rekke tiltak.

- Alle lokaler er utstyrt med nødvendig smittevernsutstyr og alle anbefalte tiltak er iverksatt.
- Kapasitet på samtlige steder er nedjustert og tilpasset FHI sine retningslinjer.
- Våre ansatte er godt opplært i smittevernsrutiner.
- Vi har tilrettelagt for gode systemer for kommunikasjon med gjester og arrangør både før, under og etter gjennomført arrangement.

Under finner du mer informasjon om våre smittevernstiltak og noen ofte stilte spørsmål:

Vi har refusjonsgaranti på arrangementer booket etter 24. august dersom Oslo stenger ned igjen, eller det iverksettes andre restriksjoner som forhindrer ditt arrangement. Vi vil være fleksible med endringer av dato der dette lar seg gjøre.

Krav til gjennomføring av et arrangement med inntil 200 deltakere

 • Det må være et offentlig lokale eller utendørs areal som er stort nok til at du kan gjennomføre arrangementet med minst én meter mellom gjestene.
 • De som tilhører samme husstand eller er hverandres nærmeste må ikke ha én meter avstand.
 • Alle som er til stede må være friske.
 • Det kan ikke være flere enn 200 personer samlet. 
 • Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av et arrangement på offentlig sted regnes ikke som en del av arrangementet.

Forbud mot arrangement på flere enn 50 deltakere uten fast plass

 • Dersom det ikke er tilgjengelig fast møblering og mulighet for å tildele deltakere egne plasser er grensen på antall deltakere 50 stk. 

Krav fra FHI er at det er bordservering av alkohol på arrangementer med skjenkebevilling. Utover dette skal arrangør bidra til at det er mulig å ivareta hygiene. Det innebærer grunnleggende krav til at det finnes tilstrekkelig toalettfasiliteter og mulighet til å ivareta håndhygiene. Det skal også være tilrettelagt for forsvarlige køsystemer. 

Så langt det lar seg gjøre vil vi fokusere på at alle talere får hver sin mikrofon. Dersom dette ikke er mulig vil det gjennomføres en desinfisering mellom bruk. 

Per i dag er det en begrenset skjenkebevilling i Norge. Dette innebærer at skjenkingen skal opphøre kl. 24.00. Skjenking skal foregå ved bordservering. 

Ihht. FHI sine retningslinjer stilles det følgende krav til arrangør: 

 • Arrangøren skal bidra til at syke ikke deltar på arrangementet, for eksempel ved å gi tydelig informasjon, og gjøre det mulig å ivareta god hygiene. Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er tilstede, for å kunne bistå ved en eventuell senere smitteoppsporing.
 • Arrangør må ikke være tilstede under arrangementet, men for å kunne oppfylle kravet om oversikt må eventuelt andre bidra til å holde oversikten.
 • De som er til stede skal kunne holde minst en meter avstand. Arrangøren skal legge til rette for at dette er mulig

Vi kan stille som arrangør for ditt arrangement, og vil i så fall ha ansvar for nødvendige rutiner. Vi vil også ivareta smittevernstiltak beskrevet på denne siden. Arrangøransvar avklares ved avtaleinngåelse.

Hentet fra regjeringen sin webside: Regjeringens strategi er å åpne samfunnet gradvis og kontrollert. Under regjeringens pressekonferanse 7. august viste helseministeren til at regjeringen, på bakgrunn av økende smitte i samfunnet, ser seg nødt til å bremse gjenåpningen for å beholde kontrollen på smittespredningen. Slik situasjonen er nå, mener helsemyndighetene at det ikke kan åpnes for flere enn 200 personer på arrangementer.

Vi følger spent med på utviklingen!

Trygge Trygve sikrer ditt arrangement

Våre smittevernstiltak

Avstand

Vi tilrettelegger for å holde nødvendig avstand mellom deltakere. For å minimere unødvendig vandring i lokalet tilbyr vi bordservering der dette er ønskelig og nødvendig.

MUNNBIND

Ihht. retningslinjer er alle gjester pliktig å ha munnbind ved ankomst. Munnbind kan først tas av når gjesten har funnet sin plass. Munnbind må brukes ved ferdsel i lokalet. 

Desinfisering

Vi har toaletter med såpe og håndvask rutiner på samtlige av våre lokaler. Det er også plassert desinfisering på utvalgte samlingspunkter. 

Retningslinjer

Du kan til enhver tid følge Regjeringens fortløpende anbefalinger for trygt arrangment på denne siden

SMSvarsling

Ved påvist smitte under ditt arrangement tilrettelegger vi for effektiv kommunikasjon til alle deltakere gjennom SMS-utsendelse og henvising til rett organ.

Vi tilrettelegger for at deltakere melder inn pålagt kontaktinformasjon før ankomst via vårt digitale påmeldingsskjema.

Dataen oppbevares trygt og vil kun bli utlevert dersom det er påkrevd å gjøre det ved lov eller som svar på gyldige forespørsler fra offentlige myndigheter.