Arrangere konferanse?

Å arrangere en konferanse krever en visjon, god struktur, litt innovasjon og et passende lokale. Våre lokaler kan tilpasses alt fra både tradisjonelle konferanser med fokus på et høy kvalitets AV-anlegg og gode foredragsholdere, til mer kreative konferanser der workshops og publikums deltakelse står i fokus.

Våre arrangementslokaler har alle særegne preg med ulik kapasitet. Lokalet skal være med på å gi arrangementet ditt det lille ekstra.

Sammen med vår prosjektleder skal du kunne tilpasse lokalet til å dekke dine behov, og få tid og ro til å jobbe med innholdet. Vårt team stiller også med fagkompetanse innen event- og konferanseavvikling og bidrar gjerne i den kreative prosessen med tilpassing av underholdning, faglig innhold, dekor med mer for å gjøre ditt arrangement fullkomment.

VÅRE TIPS TIL EN VELLYKKET KONFERANSE

1)    Definer formålet med konferansen, inkludert budsjettrammer, fokusområder
       og hva gjestene skal få ut av arrangementet

2)    Inviter i god nok tid - Gi deltakerne god nok tid til å planlegge og forberede seg

3)    Avklar behov for samarbeidspartnere, og fordel ansvar internt og eksternt

4)    Tilrettelegg for god kommunikasjon med dine gjester før, under og etter arrangement

5)    Ta deg tid til å kvalitetssikre innhold

6)    Kos dere på gjennomføringen!

7)    Evaluering fra både gjester og arrangørkomite

Konferanse Vulkan Arena